Stellenbosch-universiteitskoor

Simply_Blue
Simply Blue
June 3, 2019

Stellenbosch-universiteitskoor

Stellenbosch_Universiteitskoor

Die US se koor is een van Suid-Afrika se meesgerekende jeugontwikkelingsprogramme en koorgeselskappe.

Deur die loop van die afge­lope 82 jaar het dié universi­teits­koor die groot verande­ringe in ons samelewing weer­spieël en vandag is dit ’n toonbeeld van die vermoë wat musiek het om diversiteit oor alle grense heen te laat har­mo­nieer.

Van 29 Junie tot 15 Julie ver­lede jaar het die koor aan die prestigeryke wêreldkoor-eisted­dfod, die Llangollen Interna­sionale Musiek-eisted­dfod in Wallis, deelgeneem.
Die koor het na Wallis gereis via Londen en Bath waar hulle genooi is om uitvoerings te gee. Die Llangollen-eisteddfod is nie net ’n wêreldbekende koormusiekfees nie, dit is ook ’n viering van die musiek, danse en kulture van nasies oor die wêreld heen.

Deelname aan dié fees is ’n geleentheid om talent aan ’n internasionale gehoor ten toon te stel en om interkul­tureel te deel en waardevolle ervaring op te doen – nie net van die beste koormu­siek ter wêreld nie, maar ook om insae te kry in die kulture en waardes waarin daardie musiek gewortel is. Moenie hierdie geleentheid om die beste koor in die wêreld te hoor, mis nie!
Koorleier: André van der Merwe

Sondag 11 Augustus 15:00
NG Kerk Onrus-gemeentesaal, R140 60 min.
Borg: Naspers

Booking_Button